Lájkolj minket Facebookon, ha az is a te helyed!LÁJKOLOM!

Mit jelent, ha valaki „disz”-es? – A tanulási zavarok nyomában

Mit jelent, ha valaki „disz”-es? – A tanulási zavarok nyomában

A tanulmányaid során bármikor találkozhatsz olyan fiatallal, akinek nehézséget okoz az olvasás, az írás, vagy éppen a számolás, de előfordulhat, hogy neked vannak ezzel problémáid. Vajon mit lehet tudni ezekről a zavarokról, és mit jelentenek pontosan?

A tanulási zavar azt jelenti, hogy egy gyermek vagy fiatal személy az intelligencia szintje alapján elvárhatónál rosszabbul, gyengébben teljesít, vagyis magához képest kevésbé jó tanulmányi eredményt hoz. Ezt általában részképesség és egyéb (neurológiai, funkció) zavarok okozzák, ami megnehezítheti a tanulást, azon belül is az olvasást, az írást és a számolást. Van, akinél egyes területeken jelentkezik az elakadás, másoknál egyikből következik a másik, vagyis egyszerre akár több is megfigyelhető, például egy gyermekkori megkésett fejlődés esetén. A fogalmak tisztázása után lássuk, mit jelentenek a különféle zavarok, és mi jellemző rájuk.

DISZLEXIA: olvasási nehézségek

Talán ez a leggyakrabban szembejövő elakadás, amivel találkozhattál már, és ami valójában olvasási zavart jelent. A diszlexiásnak, habár értelmi képességei adottak, mégsem sikerül megtanulnia tökéletesen olvasni és felolvasni. Gyakran téveszti el vagy hagyja ki a betűket, esetleg oda nem illő helyre toldja őket, összecseréli a szótagokat, olykor eltorzítja a hosszabb szavakat, felcseréli a betűk sorrendjét, lassan olvas és szövegértési nehézségei is vannak. Az olvasásihoz gyakran írási zavar is kapcsolódik, a kettő tehát sok esetben kéz a kézben jár.

DISZGRÁFIA: az írás bonyodalma

Akiknek nehézséget okoz az írás, azok jellemzően rosszul fogják a ceruzát, görcsös a kezük, egyenetlen a vonalvezetésük, lassan írnak, sokszor tévesztik el vagy össze a betűket, illetve ki-kihagynak egyet a szavakból. Az írásképük szabálytalan, csúnya, előfordul, hogy olvashatatlan, nem megfelelően írják egybe és külön a szavakat, időnként elhagyják az ékezeteket, kevésbé tudják megkülönböztetni a hosszú és rövid mássalhangzókat, gyengén fogalmaznak, és a helyesírás is gondot okoz nekik, ami egy újabb, az írással összemosódó problémát hoz magával.

DISZORTOGRÁFIA: helyesírási fennakadás

Jól látható, hogy a zavarok szinte egymásból következnek, hiszen az írás, a helyesírás, és az olvasás teljesen összefüggő területek. Ha valaki diszortográfiával küzd, az az írásképen túl az írás tartalmában is felismerhető, hiszen az illető helyesírása az életkorához képest gyenge, emellett központozási, mondatszerkezeti hibái is lehetnek. Ez a zavar nemcsak az olvasási nehézséghez kapcsolódhat, hanem önmagában is előfordulhat, és sajnos azoknál a felnőtteknél is megfigyelhető, akik fiatal korukban diszlexiával küzdöttek.

DISZKALKULIA: zavar a számolásban

A számok világában való problémás eligazodás a diszkalkulia, amikor a gyerekek, fiatalok nehezen birkóznak meg a számolási feladatokkal, nem jól észlelik a mértani formákat és testeket, gondot okoz nekik a térben, időben való gondolkodás, és hibásan érzékelik a távolságokat. Elakadnak az alapvető számolások (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) tekintetében, számolási hibáik, fogalmi hiányosságaik vannak, és nehezen értik meg a számok egymás közötti viszonyait. Habár az előzőektől eltérő készség a számolás, és az azzal kapcsolatos elakadások, a diszkalkulia önmagában is sok kellemetlenséget és nehézséget okozhat elszenvedőjének a tanulásban, de az élet egyéb területein is.

MI LEHET A MEGOLDÁS?

A különféle tanulási zavarokon pedagógiai és gyógypedagógiai fejlesztésekkel lehet segíteni, de hatásos tud lenni a kognitív és tanulási terápia, és az ún. neurofeedback tréning is, ami az agyi aktivitás optimalizálására összpontosít. Emellett pszichoterápia is hozhat eredményeket.

icon

kapcsolódó cikkek

nemtanulás

Uspace.hu logo
Emmi logo